ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر

دبیر جشنواره: علی احمدی
ششمین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم شهر از ۹ تا ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ در پردیس سینمایی ملت (در تهران) برگزار شد.
سال مورد نظر را انتخاب کنید

فیلم های جشنواره

فیلم های بخش مسابقه سینمای بین‌الملل

فیلم های بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه بین‌الملل

جوایز

جایزه ویژه هیئت داوران

جایزه ویژه دبیر جشنواره فیلم شهر

جایزه ویژه هیئت داوران برای فیلم مستند بلند

تندیس زرین بهترین فیلم مستند بلند در بخش بین‌الملل

جایزه ویژه هیئت داوران برای فیلم مستند بلند در بخش بین‌الملل