بستن

سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر

دبیر جشنواره: رضا میرکریمی
سال مورد نظر را انتخاب کنید

هیات داوران

بخش سینمای سعادت(بخش مسابقه)_فیلم‌های بلند

بخش جلوه‌گاه شرق(سینمای آسیا و کشورهای اسلامی)

فیلم های جشنواره

فیلم های بخش سینمای سعادت(بخش مسابقه)_فیلم‌های بلند

فیلم های بخش جلوه‌گاه شرق(سینمای آسیا و کشورهای اسلامی)

فیلم های بخش نمایش‌های ویژه(مروری بر فیلم‌های مستند جهان)

جوایز

سیمرغ سیمین بهترین بازیگر زن