A 157 (اکران نشده)

  • مستند
70 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین

"A157" مستندی پر سرو صدا و کوبنده از بهروز نورانی پور است که جوایز بسیاری را در جشنواره فجر, سینما حقیقت و آوینی از آن خود کرد. این فیلم روایتی تکان دهنده از دخترانی که در یک اردوگاه پناهجویان مورد آزار و اذیت داعش قرار میگیرند را روایت میکند. دوربین نورانی پور ما را با دختر بچگانی که باردار شده اند و تولد های مرگ آور آنها تحت تاثیر قرار میدهد و مارا به سمت تراژدی هولناک سوق میدهد تا کمی درباره امنیت سرزمین خودمان بیاندیشیم.

"A157" مستندی پر سرو صدا و کوبنده از بهروز نورانی پور است که جوایز بسیاری را در جشنواره فجر, سینما حقیقت و آوینی از آن خود کرد. این فیلم روایتی تکان دهنده از دخترانی که در یک اردوگاه پناهجویان مورد آزار و اذیت داعش قرار میگیرند را روایت میکند. دوربین نورانی پور ما را با دختر بچگانی که باردار شده اند و تولد های مرگ آور آنها تحت تاثیر قرار میدهد و مارا به سمت تراژدی هولناک سوق میدهد تا کمی درباره امنیت سرزمین خودمان بیاندیشیم.

جوایز مستند A 157
جوایز مستند A 157
جوایز مستند A 157
مستند A 157 در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم A 157

مشخصات فنی
زمان :

70 دقیقه

داستان

"A157" مستندی پر سرو صدا و کوبنده از بهروز نورانی پور است که جوایز بسیاری را در جشنواره فجر, سینما حقیقت و آوینی از آن خود کرد. این فیلم روایتی تکان دهنده از دخترانی که در یک اردوگاه پناهجویان مورد آزار و اذیت داعش قرار میگیرند را روایت میکند. دوربین نورانی پور ما را با دختر بچگانی که باردار شده اند و تولد های مرگ آور آنها تحت تاثیر قرار میدهد و مارا به سمت تراژدی هولناک سوق میدهد تا کمی درباره امنیت سرزمین خودمان بیاندیشیم.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند A 157

آخرین مشارکت های کاربران