سوفی و دیوانه (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین

سوفی و دیوانه عنوان پنجمین فیلم سینمایی «مهدی کرم‌پور» است. درامی اجتماعی است که دو شخصیت اصلی دارد و داستان آن برگرفته از شعر«من مست و تو دیوانه» مولاناست.

سوفی و دیوانه عنوان پنجمین فیلم سینمایی «مهدی کرم‌پور» است. درامی اجتماعی است که دو شخصیت اصلی دارد و داستان آن برگرفته از شعر«من مست و تو دیوانه» مولاناست.

جوایز سوفی و دیوانه
جوایز سوفی و دیوانه
جوایز سوفی و دیوانه
سوفی و دیوانه در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم سوفی و دیوانه

اطلاعات تکمیلی
داستان

سوفی و دیوانه عنوان پنجمین فیلم سینمایی «مهدی کرم‌پور» است. درامی اجتماعی است که دو شخصیت اصلی دارد و داستان آن برگرفته از شعر«من مست و تو دیوانه» مولاناست.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سوفی و دیوانه