ماه گرفتگی (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین

یک روایت انسانی از یک ماجرای سیاسی درام اجتماعی «مسعود اطیایی» را به تصویر می‌کشد. داستان فیلم در دل رویدادهای سال ۸۸ می‌گذرد.

یک روایت انسانی از یک ماجرای سیاسی درام اجتماعی «مسعود اطیایی» را به تصویر می‌کشد. داستان فیلم در دل رویدادهای سال ۸۸ می‌گذرد.

سایر اطلاعات فیلم ماه گرفتگی

داستان

یک روایت انسانی از یک ماجرای سیاسی درام اجتماعی «مسعود اطیایی» را به تصویر می‌کشد. داستان فیلم در دل رویدادهای سال ۸۸ می‌گذرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ماه گرفتگی