دعوتنامه (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین

فیلم با مضمونی اجتماعی روایت زندگی یک جیب‌بری است که در مشهد از زائرین دزدی می‌کند. درماندگی او و مالباختگان ادامه‌ی داستان این فیلم را رقم می‌زند.

فیلم با مضمونی اجتماعی روایت زندگی یک جیب‌بری است که در مشهد از زائرین دزدی می‌کند. درماندگی او و مالباختگان ادامه‌ی داستان این فیلم را رقم می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم دعوتنامه

اطلاعات تکمیلی
داستان

فیلم با مضمونی اجتماعی روایت زندگی یک جیب‌بری است که در مشهد از زائرین دزدی می‌کند. درماندگی او و مالباختگان ادامه‌ی داستان این فیلم را رقم می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دعوتنامه