برگ جان (1396)

Leaf of life

  • فیلم سینمایی
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1396/08/01
کارگردان: ابراهیم مختاری

کارگردانی به طرزی سهل انگارانه درحال ساختن فیلمی گزارشی از کاشت و برداشت زعفران در شهرستان است. او این کار را برای تامین کسری پول خرید خانه پذیرفته است. قیمت خانه ها در حال بالا رفتن است و او به جای تمرکز روی فیلمسازی مدام پیگیر خرید خانه توسط تهیه کننده اش در تهران است و نگران است نتواند خانه را بخرد. تهیه کننده به او خبر می دهد خانه(آپارتمان) را برایش خریده است.اما در همین زمان تلفن دیگری باعث می شود او کار را رها کند و به تهران برود. در تهران با مساله ای روبرو می شود. به محل فیلمبرداری برمی گردد و می کوشد فیلم را به نحو دیگری بسازد، اما...

کارگردانی به طرزی سهل انگارانه درحال ساختن فیلمی گزارشی از کاشت و برداشت زعفران در شهرستان است. او این کار را برای تامین کسری پول خرید خانه پذیرفته است. قیمت خانه ها در حال بالا رفتن است و او به جای تمرکز روی فیلمسازی مدام پیگیر خرید خانه توسط تهیه کننده اش در تهران است و نگران است نتواند خانه را بخرد. تهیه کننده به او خبر می دهد خانه(آپارتمان) را برایش خریده است.اما در همین زمان تلفن دیگری باعث می شود او کار را رها کند و به تهران برود. در تهران با مساله ای روبرو می شود. به محل فیلمبرداری برمی گردد و می کوشد فیلم را به نحو دیگری بسازد، اما...

سایر اطلاعات فیلم برگ جان

اطلاعات تکمیلی
داستان

کارگردانی به طرزی سهل انگارانه درحال ساختن فیلمی گزارشی از کاشت و برداشت زعفران در شهرستان است. او این کار را برای تامین کسری پول خرید خانه پذیرفته است. قیمت خانه ها در حال بالا رفتن است و او به جای تمرکز روی فیلمسازی مدام پیگیر خرید خانه توسط تهیه کننده اش در تهران است و نگران است نتواند خانه را بخرد. تهیه کننده به او خبر می دهد خانه(آپارتمان) را برایش خریده است.اما در همین زمان تلفن دیگری باعث می شود او کار را رها کند و به تهران برود. در تهران با مساله ای روبرو می شود. به محل فیلمبرداری برمی گردد و می کوشد فیلم را به نحو دیگری بسازد، اما...

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی برگ جان | Leaf of life

آخرین مشارکت های کاربران