بستن

«بهروز شعیبی» بعد از موفقیت در ساخت «دهلیز» این بار به سراغ یک درام جنایی با زمینه‌های سیاسی رفته است. داستان سیانور سرگذشت« مجید شریف واقفی» یکی از چریک‌های سازمان مجاهدین خلق ایران را به تصویر می‌کشد که در جریان ترور یک مستشار نظامی آمریکایی دستگیر شده و این دستگیری باعث همکاری او با ساواک می‌گردد. این سرآغازی است برای سقوط سازمان مجاهدین خلق و شکل‌گیری سازمان منافقین.

6 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

«بهروز شعیبی» بعد از موفقیت در ساخت «دهلیز» این بار به سراغ یک درام جنایی با زمینه‌های سیاسی رفته است. داستان سیانور سرگذشت« مجید شریف واقفی» یکی از چریک‌های سازمان مجاهدین خلق ایران را به تصویر می‌کشد که در جریان ترور یک مستشار نظامی آمریکایی دستگیر شده و این دستگیری باعث همکاری او با ساواک می‌گردد. این سرآغازی است برای سقوط سازمان مجاهدین خلق و شکل‌گیری سازمان منافقین.

6 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات

حاشیه ها

این فیلم به صورت نگاتیو فیلمبرداری شده است.

داستان

«بهروز شعیبی» بعد از موفقیت در ساخت «دهلیز» این بار به سراغ یک درام جنایی با زمینه‌های سیاسی رفته است. داستان سیانور سرگذشت« مجید شریف واقفی» یکی از چریک‌های سازمان مجاهدین خلق ایران را به تصویر می‌کشد که در جریان ترور یک مستشار نظامی آمریکایی دستگیر شده و این دستگیری باعث همکاری او با ساواک می‌گردد. این سرآغازی است برای سقوط سازمان مجاهدین خلق و شکل‌گیری سازمان منافقین.

اطلاعات تکمیلی
گیشه
میزان فروش:

2,522,966,000 تومان

مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

رنگ:

رنگی

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این صفحه کمک کنید به روز رسانی اطلاعات این صفحه