بیوگرافی کامل ابراهیم داروغه‌زاده

متن کامل بیوگرافی ابراهیم داروغه‌زاده

«ابراهیم داروغه‌زاده» در آثاری همچون «آل»، «نارنجی پوش»، «شور شیرین»، «این سیب هم برای تو» به عنوان «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابراهیم داروغه‌زاده

«ابراهیم داروغه‌زاده» در آثاری همچون «آل»، «نارنجی پوش»، «شور شیرین»، «این سیب هم برای تو» به عنوان «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.0
اکران شده
3.3
اکران شده
0.0
اکران شده
5.5
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابراهیم داروغه‌زاده