بیوگرافی کامل امیر سحرخیز

متن کامل بیوگرافی امیر سحرخیز

«امیر سحرخیز» در آثاری همچون «پرسه در مه»، «قصه پریا»، «نارنجی پوش»، «پشت دیوار سکوت»، «سلام بر فرشتگان»، «به هدف شلیک کن»، «باد و مه»، «نزدیک تر از آشنا»، «کوچه ملی»، «از رییس جمهور پاداش نگیرید»، «طهران تهران»، «آسمان محبوب»، «اروند»، «متولد 65»، «آشوب»، «لانتوری»، «وروجک ها»، «دوران عاشقی»، «پدر آن دیگری»، «اشباح»، «خط ویژه»، «عصبانی نيستم»، «کلاشینکف»، «ملبورن»، «فرزند چهارم»، «چه خوبه که برگشتی»، «یک سطر واقعیت»، «بهشت اینجاست»، «قلب سیمرغ»، «چیزهایی هست که نمی‌دانی»، «گلوگاه شیطان»، «گلچهره»، «دایره‌زنگی»، «خواب لیلا»، «آواز گنجشک‌ها»، «افق عمودی است»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «صدای پای من»، «برف»، «زادبوم»، «خاله سوسکه»، «جدایی نادر از سیمین»، «کتونی سفید»، «اتوبوس شب» به عنوان «جلوه‌های ویژه بصری»، «طراح جلوه‌های بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «تیتراژ»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «اجرای عنوان‌بندی»، «امور فنی صدا»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر سحرخیز

«امیر سحرخیز» در آثاری همچون «پرسه در مه»، «قصه پریا»، «نارنجی پوش»، «پشت دیوار سکوت»، «سلام بر فرشتگان»، «به هدف شلیک کن»، «باد و مه»، «نزدیک تر از آشنا»، «کوچه ملی»، «از رییس جمهور پاداش نگیرید»، «طهران تهران»، «آسمان محبوب»، «اروند»، «متولد 65»، «آشوب»، «لانتوری»، «وروجک ها»، «دوران عاشقی»، «پدر آن دیگری»، «اشباح»، «خط ویژه»، «عصبانی نيستم»، «کلاشینکف»، «ملبورن»، «فرزند چهارم»، «چه خوبه که برگشتی»، «یک سطر واقعیت»، «بهشت اینجاست»، «قلب سیمرغ»، «چیزهایی هست که نمی‌دانی»، «گلوگاه شیطان»، «گلچهره»، «دایره‌زنگی»، «خواب لیلا»، «آواز گنجشک‌ها»، «افق عمودی است»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «صدای پای من»، «برف»، «زادبوم»، «خاله سوسکه»، «جدایی نادر از سیمین»، «کتونی سفید»، «اتوبوس شب» به عنوان «جلوه‌های ویژه بصری»، «طراح جلوه‌های بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «تیتراژ»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «اجرای عنوان‌بندی»، «امور فنی صدا»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز امیر سحرخیز
جوایز امیر سحرخیز
جوایز امیر سحرخیز
امیر سحرخیز در جشنواره های مختلف 6 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.7
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.8
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
3.5
1391
3.3
1391
0.0
1387
5.7
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
8.5
اکران شده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
اکران شده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر سحرخیز