بیوگرافی کامل مهدی سعدی

متن کامل بیوگرافی مهدی سعدی

«مهدی سعدی» در آثاری همچون «مغزهای کوچک زنگ‌زده»، «روزهای زندگی»، «راه رفتن روی سیم»، «رگ خواب»، «خشم و هیاهو»، «قندون جهیزیه»، «بیگانه»، «50 قدم آخر»، «پنج تا پنج»، «مثل یک قصه»، «در میان ابرها»، «کیفر»، «تردید»، «حکایت عاشقی»، «خوب، بد، جلف»، «بدون اجازه»، «مصائب چارلی»، «موش»، «رهاتر از دریا»، «گیلانه»، «معلق»، «عروس افغان»، «من» به عنوان «تدوین‌گر»، «منشی صحنه»، «تصویربردار پشت صحنه»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تدوین»، «آنونس و تیزر»، «دستیار تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی سعدی

«مهدی سعدی» در آثاری همچون «مغزهای کوچک زنگ‌زده»، «روزهای زندگی»، «راه رفتن روی سیم»، «رگ خواب»، «خشم و هیاهو»، «قندون جهیزیه»، «بیگانه»، «50 قدم آخر»، «پنج تا پنج»، «مثل یک قصه»، «در میان ابرها»، «کیفر»، «تردید»، «حکایت عاشقی»، «خوب، بد، جلف»، «بدون اجازه»، «مصائب چارلی»، «موش»، «رهاتر از دریا»، «گیلانه»، «معلق»، «عروس افغان»، «من» به عنوان «تدوین‌گر»، «منشی صحنه»، «تصویربردار پشت صحنه»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تدوین»، «آنونس و تیزر»، «دستیار تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز مهدی سعدی
جوایز مهدی سعدی
جوایز مهدی سعدی
مهدی سعدی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
پس از تولید (فنی)
5.0
اکران شده
0.0
1395
7.3
1394
5.2
1394
5.3
1,348,735,900 (تومان)
1393
0.0
1392
0.0
1392
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
5.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
4.4
اکران شده
7.1
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
0.0
اکران شده
5.0
1387
0.0
1386
7.2
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.1
اکران شده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی سعدی