بیوگرافی کامل مارال جیرانی

متن کامل بیوگرافی مارال جیرانی

«مارال جیرانی» در آثاری همچون «صورتی»، «سال‌های خاکستر»، «آخرین سرقت»، «قصه پریا»، «من مادر هستم»، «مغزهای کوچک زنگ‌زده»، «هت تریک»، «خفه‌گی»، «چهارراه استانبول»، «سالاد فصل»، «پارک وی» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار طراح لباس»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مارال جیرانی

«مارال جیرانی» در آثاری همچون «صورتی»، «سال‌های خاکستر»، «آخرین سرقت»، «قصه پریا»، «من مادر هستم»، «مغزهای کوچک زنگ‌زده»، «هت تریک»، «خفه‌گی»، «چهارراه استانبول»، «سالاد فصل»، «پارک وی» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار طراح لباس»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

جوایز مارال جیرانی
جوایز مارال جیرانی
جوایز مارال جیرانی
مارال جیرانی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1381
0.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
پس از تولید (فنی)
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
پس از تولید (فنی)
4.0
1395
0.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
8.3
اکران شده
5.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
8.3
اکران شده
5.0
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مارال جیرانی