بیوگرافی کامل سجاد پهلوان‌زاده

متن کامل بیوگرافی سجاد پهلوان‌زاده

«سجاد پهلوان‌زاده» در آثاری همچون «صدای پای باران»، «لاتاری»، «حبیب آقا»، «ماجرای نیمروز»، «ایستاده در غبار»، «نفس»، «دور یا نزدیک»، «طعم شیرین خیال» به عنوان «تدوین‌گر»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سجاد پهلوان‌زاده

«سجاد پهلوان‌زاده» در آثاری همچون «صدای پای باران»، «لاتاری»، «حبیب آقا»، «ماجرای نیمروز»، «ایستاده در غبار»، «نفس»، «دور یا نزدیک»، «طعم شیرین خیال» به عنوان «تدوین‌گر»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

جوایز سجاد پهلوان‌زاده
جوایز سجاد پهلوان‌زاده
جوایز سجاد پهلوان‌زاده
سجاد پهلوان‌زاده در جشنواره های مختلف 6 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
پیش‌تولید
0.0
اکران نشده
6.1
1395
7.9
1394
7.7
1394
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
2.5
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سجاد پهلوان‌زاده