بیوگرافی کامل شهرام میراب‌اقدم

متن کامل بیوگرافی شهرام میراب‌اقدم

«شهرام میراب‌اقدم» در آثاری همچون «وادی خاموشان»، «الو... رضا»، «آرامستان»، «برد برد» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهرام میراب‌اقدم

«شهرام میراب‌اقدم» در آثاری همچون «وادی خاموشان»، «الو... رضا»، «آرامستان»، «برد برد» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهرام میراب‌اقدم

آخرین مشارکت های کاربران