دومین جشنواره فیلم سلامت

سال مورد نظر را انتخاب کنید

فیلم های جشنواره

کاندید ها

جایزه دوم بهترین فیلم سینمایی

جایزه سوم بهترین فیلم سینمایی

دیپلم افتخار بهترین فیلم

جایزه ویژه هیئت داوران

جایزه سوم بهترین فیلم مستند

جایزه دوم بهترین فیلم دانشجویی

جایزه سوم بهترین فیلم دانشجویی

جایزه دوم بهترین برنامه تلویزیونی

جایزه ویژه هیئت داوران برای برنامه‌های تلویزیونی

جایزه بهترین فیلم از نگاه انجمن اهداء عضو

جایزه بهترین فیلم از نگاه انجمن امداد سرطان

جایزه بهترین فیلم از نگاه انجمن اخلاق پزشکی

جوایز

جایزه اول بهترین فیلم سینمایی

برنده

جایزه اول بهترین برنامه تلویزیونی

جایزه بهترین فیلم دانشجویی