یازدهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی

دبیر جشنواره: جعفر گودرزی
در این دوره از جشن منتقدان برای جمشید هاشم‌پور، گوهر خیراندیش، جمال امید و فرید مصطفوی مصطفوی بزرگداشتی برگزار شد.و همچنین نکوداشتی از علی معلم که در چند دوره ریاست این انجمن را بر عهده داشت برپا شد.
سال مورد نظر را انتخاب کنید

کاندید ها

بزرگداشت

جوایز

تندیس بهترین فیلم

تندیس بهترین کارگردانی

تندیس بهترین فیلمنامه

تندیس بهترین موسیقی فیلم

تندیس بهترین طراحی صحنه و لباس

تندیس بهترین فیلمبرداری

تندیس بهترین تدوین

تندیس بهترین چهره‌پردازی

تندیس بهترین نقش اول مرد

تندیس بهترین نقش اول زن

تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن

بزرگداشت

تقدیر شده