سومین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی

دبیر جشنواره: زهرا مشتاق
سومین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی کشور در روز دوشنبه 28 دی ماه 1388 در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد. در این دوره از جشنواره بزرگداشتی برای ابوالحسن علوی طباطبایی منتقد و پیشکسوت سینما نیز برگزار شد.
سال مورد نظر را انتخاب کنید

کاندید ها

جوایز

تندیس بهترین کارگردانی

جایزه ویژه هیئت داوران

تندیس بهترین نقش اول زن

تندیس بهترین نقش اول مرد

تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن

تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

جایزه خلاقیت و استعداد درخشان