سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

دبیر جشنواره: علی‌رضا رضاداد
سی و یکمین جشنواره بين‌المللی فيلم‌های کودکان و نوجوانان از ۸ تا ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۷ برابر با ۳۰ آگوست تا ۵ سپتامبر ۲۰۱۸ در دو بخش ملی و بین المللی در شهر تاریخی اصفهان برگزار می‌شود.
سال مورد نظر را انتخاب کنید

فیلم های جشنواره

فیلم های بخش کوتاه و نیمه‌بلند داستانی بین‌الملل

جوایز

پروانه زرین بهترین فیلم بلند سینمایی کودک

پروانه زرین بهترین فیلم بلند سینمایی نوجوان

پروانه زرین بهترین فیلمنامه بلند سینمایی

پروانه زرین بهترین کارگردانی

پروانه زرین بهترین کارگردانی کوتاه و نیمه بلند پویانمایی

پروانه زرین بهترین کارگردانی کوتاه و نیمه بلند داستانی

پروانه زرین بهترین فیلمنامه بلند داستانی

پروانه زرین بهترین کارگردان بلند داستانی

پروانه زرین بهترین فیلم بلند داستانی

جایزه ویژه بهنام محمدی

برنده

تندیس بخش سیفژ

پروانه زرین بهترین بازیگر کودک و نوجوان

جایزه ویژه هیئت داوران

پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه پویانمایی بخش بین الملل

پروانه زرین بهترین فیلمنامه بلند پویانمایی بخش بین الملل

پروانه زرین بهترین فیلم بلند پویانمایی بخش بین‌الملل

پروانه زرین بهترین کارگردانی پویانمایی بخش بین‌الملل

پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی

پروانه زرین بهترین فیلمنامه فیلم بلند بخش بین‌الملل

پروانه زرین بهترین کارگردانی فیلم بلند بخش بین‌الملل

پروانه زرین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران

پروانه زرین بهترین فیلم بلند بخش بین‌الملل