هشتمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی

دبیر جشنواره: جواد طوسی
سال مورد نظر را انتخاب کنید

کاندید ها

جوایز

تندیس بهترین فیلم

تندیس بهترین کارگردانی

تندیس بهترین فیلمنامه

تندیس بهترین نقش اول مرد

تندیس بهترین نقش اول زن

تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن

تندیس بهترین فیلمبرداری

تندیس بهترین موسیقی فیلم

تندیس بهترین تدوین

جایزه خلاقیت و استعداد درخشان

تندیس بهترین طراحی صحنه و لباس

تندیس بهترین چهره‌پردازی

تندیس بهترین صدای فیلم

تندیس بهترین دستاورد فنی و هنری