بیست و دومین جشنواره فیلم فجر

دبیر جشنواره: علی‌رضا رضاداد
سال مورد نظر را انتخاب کنید

فیلم های جشنواره

فیلم های بخش بین‌المذاهب

کاندید ها

جوایز

سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن

سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه

سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن

سیمرغ بلورین بهترین صدای فیلم(صداگذار)

سیمرغ بلورین بهترین صدای فیلم(صدابردار)

سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس

سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری

سیمرغ بلورین بهترین تدوین

سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه

سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه داستانی

جایزه ویژه هیئت داوران برای بازیگری

سیمرغ بلورین و جایزه ویژه هیئت داوران به بهترین فیلم هنر و تجربه

سیمرغ بلورین بهترین فیلم برگزیده تماشاگران