مرجع اطلاعات کامل جشنواره ها

اولین مرجع اطلاعات کامل جشنواره های سینما ، تلویزیون ، فیلم و سریال ایران ، شامل اطلاعات بخش های مختلف جشنواره ها ، فیلم های شرکت کننده در جشنواره ها ، اسامی هیات داوران جشنواره ها ، اسامی کاندیدا ها و برندگان جوایز جشنواره ها