هجدهمین جشن خانه سینما

دبیر جشنواره: کمال تبریزی
جشن خانه سینما با هدف انتخاب فیلم برتر سال توسط خود هنرمندان سینما هر سال برگزار می‌شود. هجدهمین دوره از این جشن در شهریور ۱۳۹۵ به دبیری کمال تبریزی در محوطه باز موزه باغ ملی ایران (میدان مشق) برگزار شد.
سال مورد نظر را انتخاب کنید

جوایز