هار باد

  • تئاتر
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: سعید تشکری

برادرکم ، هم خون من ، نسیمی از مرداب متعفن استعمار بر کل پیکر تو وزیده است و تو مثل یک رایحه ی خوش بو کردی ، تنفس کردی ، به جزم و جذبش پرداختی. من ماندم به تماشا ، تو ماندی به تماشا ، تماشای ذلت. نگاه کن با نگاهی عبرت......

برادرکم ، هم خون من ، نسیمی از مرداب متعفن استعمار بر کل پیکر تو وزیده است و تو مثل یک رایحه ی خوش بو کردی ، تنفس کردی ، به جزم و جذبش پرداختی. من ماندم به تماشا ، تو ماندی به تماشا ، تماشای ذلت. نگاه کن با نگاهی عبرت......

سایر اطلاعات فیلم هار باد

داستان

برادرکم ، هم خون من ، نسیمی از مرداب متعفن استعمار بر کل پیکر تو وزیده است و تو مثل یک رایحه ی خوش بو کردی ، تنفس کردی ، به جزم و جذبش پرداختی. من ماندم به تماشا ، تو ماندی به تماشا ، تماشای ذلت. نگاه کن با نگاهی عبرت......

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تئاتر هار باد