کچل ها (1372)

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1372/05/01
کارگردان: حسین انصاری

ربی (ربیع) نمادی از جوانان دهه ی شصت با آرمان گرایی خاص نسل خود ، سعی در برقراری ارتباط بین نیروهای بالادستی و رییس آدم های کف کوچه ی آریامهر ( آقا سیا) را دارد ، آن هم درست زمانه ای که فشار حاکم ، سبب شده که مردم دیوار مکان مقدسی را آماج ضربه های توپ قرار دهند و اندیشه های سنتی قصد حذف گروه را دارد: حواست نیست چرچیل ، سیاست بازی امثال تویه که ریده به همه چی ، تو کلمه چسبونی! شاعرم شاعرم... شاعر هستم هستم تا جونت بالا بیاد...

ربی (ربیع) نمادی از جوانان دهه ی شصت با آرمان گرایی خاص نسل خود ، سعی در برقراری ارتباط بین نیروهای بالادستی و رییس آدم های کف کوچه ی آریامهر ( آقا سیا) را دارد ، آن هم درست زمانه ای که فشار حاکم ، سبب شده که مردم دیوار مکان مقدسی را آماج ضربه های توپ قرار دهند و اندیشه های سنتی قصد حذف گروه را دارد: حواست نیست چرچیل ، سیاست بازی امثال تویه که ریده به همه چی ، تو کلمه چسبونی! شاعرم شاعرم... شاعر هستم هستم تا جونت بالا بیاد...

سایر اطلاعات فیلم کچل ها

اطلاعات تکمیلی
داستان

ربی (ربیع) نمادی از جوانان دهه ی شصت با آرمان گرایی خاص نسل خود ، سعی در برقراری ارتباط بین نیروهای بالادستی و رییس آدم های کف کوچه ی آریامهر ( آقا سیا) را دارد ، آن هم درست زمانه ای که فشار حاکم ، سبب شده که مردم دیوار مکان مقدسی را آماج ضربه های توپ قرار دهند و اندیشه های سنتی قصد حذف گروه را دارد: حواست نیست چرچیل ، سیاست بازی امثال تویه که ریده به همه چی ، تو کلمه چسبونی! شاعرم شاعرم... شاعر هستم هستم تا جونت بالا بیاد...

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تئاتر کچل ها

آخرین مشارکت های کاربران