عروس خوش قدم (1382)

101 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1382/04/04

«دنیا»(ماهایا پطروسیان) زن ثروتمندی است که بعد از مرگ سه همسر خود دچار افسردگی می‌شود و به روانپزشک مراجعه می‌کند. دکتر(فرهاد آییش) از او می‌خواهد که سرگذشتش را برای او تعریف کند. او از آشنایی با سه همسرش برای دکتر می گوید که گویا همگی به نیت تصاحب ثروتش در کنار او بوده‌اند. دکتر با شنیدن حرف های دنیا از او خواستگاری می‌کند ولی دنیا عصبانی شده و با او درگیر می‌شود. تا این‌که در مطب«فرهاد»(حسام نواب‌صفوی) که هم‌دوره‌ی دانشگاهش بوده را به طور اتفاقی می‌بیند. اتفاقی که سرنوشت شومش را تغییر می‌دهد.

«دنیا»(ماهایا پطروسیان) زن ثروتمندی است که بعد از مرگ سه همسر خود دچار افسردگی می‌شود و به روانپزشک مراجعه می‌کند. دکتر(فرهاد آییش) از او می‌خواهد که سرگذشتش را برای او تعریف کند. او از آشنایی با سه همسرش برای دکتر می گوید که گویا همگی به نیت تصاحب ثروتش در کنار او بوده‌اند. دکتر با شنیدن حرف های دنیا از او خواستگاری می‌کند ولی دنیا عصبانی شده و با او درگیر می‌شود. تا این‌که در مطب«فرهاد»(حسام نواب‌صفوی) که هم‌دوره‌ی دانشگاهش بوده را به طور اتفاقی می‌بیند. اتفاقی که سرنوشت شومش را تغییر می‌دهد.

جوایز عروس خوش قدم
جوایز عروس خوش قدم
جوایز عروس خوش قدم
عروس خوش قدم در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم عروس خوش قدم

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

101 دقیقه

داستان

«دنیا»(ماهایا پطروسیان) زن ثروتمندی است که بعد از مرگ سه همسر خود دچار افسردگی می‌شود و به روانپزشک مراجعه می‌کند. دکتر(فرهاد آییش) از او می‌خواهد که سرگذشتش را برای او تعریف کند. او از آشنایی با سه همسرش برای دکتر می گوید که گویا همگی به نیت تصاحب ثروتش در کنار او بوده‌اند. دکتر با شنیدن حرف های دنیا از او خواستگاری می‌کند ولی دنیا عصبانی شده و با او درگیر می‌شود. تا این‌که در مطب«فرهاد»(حسام نواب‌صفوی) که هم‌دوره‌ی دانشگاهش بوده را به طور اتفاقی می‌بیند. اتفاقی که سرنوشت شومش را تغییر می‌دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عروس خوش قدم

آخرین مشارکت های کاربران