مادران ما (آماده اکران)

  • فیلم سینمایی
، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: سزار دیاز
جوایز فیلم سینمایی مادران ما
جوایز فیلم سینمایی مادران ما
جوایز فیلم سینمایی مادران ما
فیلم سینمایی مادران ما در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی مادران ما

آخرین مشارکت های کاربران