نقطه صفر (اکران نشده)

Zero point

  • فیلم سینمایی
89 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: امیر قاسم راضی

هفت گناه کبیره.......چند نفر مسافر از تهران با ماشین حرکت می کنند به مقصد شمال ایران . هر یک از مسافران، قصدی را در این سفر دنبال می کند. یکی مرگ و آن دیگری زندگی. آیا همه آنها به مقصد می رسند؟ همه می رسند.... نه شاید هیچکس به مقصد نرسد.

هفت گناه کبیره.......چند نفر مسافر از تهران با ماشین حرکت می کنند به مقصد شمال ایران . هر یک از مسافران، قصدی را در این سفر دنبال می کند. یکی مرگ و آن دیگری زندگی. آیا همه آنها به مقصد می رسند؟ همه می رسند.... نه شاید هیچکس به مقصد نرسد.

سایر اطلاعات فیلم نقطه صفر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

هفت گناه کبیره.......چند نفر مسافر از تهران با ماشین حرکت می کنند به مقصد شمال ایران . هر یک از مسافران، قصدی را در این سفر دنبال می کند. یکی مرگ و آن دیگری زندگی. آیا همه آنها به مقصد می رسند؟ همه می رسند.... نه شاید هیچکس به مقصد نرسد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی نقطه صفر | Zero point

آخرین مشارکت های کاربران