سگهای انباری

Reservoir Dogs

، مناسب برای +۱۴
کارگردان: مهدی اشرافی

این نمایش که کاری از گروه تئاتر «پارادوکس» است داستان گانگستری است که گروهى متشکل از خلافکاران که یکدیگر را نمی‌شناسند را تشکیل داده و نقشه سرقت از یک الماس فروشى را ترتیب مى‌دهد، اما وجود یک نفوذى باعث خوب پیش نرفتن نقشه می‌شود.

این نمایش که کاری از گروه تئاتر «پارادوکس» است داستان گانگستری است که گروهى متشکل از خلافکاران که یکدیگر را نمی‌شناسند را تشکیل داده و نقشه سرقت از یک الماس فروشى را ترتیب مى‌دهد، اما وجود یک نفوذى باعث خوب پیش نرفتن نقشه می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم سگهای انباری

داستان

این نمایش که کاری از گروه تئاتر «پارادوکس» است داستان گانگستری است که گروهى متشکل از خلافکاران که یکدیگر را نمی‌شناسند را تشکیل داده و نقشه سرقت از یک الماس فروشى را ترتیب مى‌دهد، اما وجود یک نفوذى باعث خوب پیش نرفتن نقشه می‌شود.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تئاتر سگهای انباری | Reservoir Dogs