فرار از زندان (آماده اکران)

Prison break

  • فیلم شبکه نمایش خانگی
، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: امین امانی

دو برادر یکی بیگناه در زندان و دیگری بدنبال نجات دادن اون از زندان و در نهایت مجبور به رفتن عمدی به زندان و کمک به آزادی برادرش که ...

دو برادر یکی بیگناه در زندان و دیگری بدنبال نجات دادن اون از زندان و در نهایت مجبور به رفتن عمدی به زندان و کمک به آزادی برادرش که ...

سایر اطلاعات فیلم فرار از زندان

داستان

دو برادر یکی بیگناه در زندان و دیگری بدنبال نجات دادن اون از زندان و در نهایت مجبور به رفتن عمدی به زندان و کمک به آزادی برادرش که ...

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم شبکه نمایش خانگی فرار از زندان | Prison break

آخرین مشارکت های کاربران