فشار خون (آماده اکران)

  • فیلم کوتاه
، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: علی ثقفی
جوایز فیلم کوتاه فشار خون
جوایز فیلم کوتاه فشار خون
جوایز فیلم کوتاه فشار خون
فیلم کوتاه فشار خون در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم فشار خون

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم کوتاه فشار خون

آخرین مشارکت های کاربران