شور زندگی (1378)

84 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1378/11/27

«موحد»(داریوش ارجمند) با تنها دخترش نیاز زندگی می کند. همسر موحد اطلاع می‌دهد که در صدد سفر به ایران است. در همین زمان نیاز بر اثر حادثه ای دچار مرگ مغزی می‌شود. موحد و همسرش باید تصمیمی بزرگ در زندگی‌شان بگیرند.

«موحد»(داریوش ارجمند) با تنها دخترش نیاز زندگی می کند. همسر موحد اطلاع می‌دهد که در صدد سفر به ایران است. در همین زمان نیاز بر اثر حادثه ای دچار مرگ مغزی می‌شود. موحد و همسرش باید تصمیمی بزرگ در زندگی‌شان بگیرند.

سایر اطلاعات فیلم شور زندگی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

84 دقیقه

داستان

«موحد»(داریوش ارجمند) با تنها دخترش نیاز زندگی می کند. همسر موحد اطلاع می‌دهد که در صدد سفر به ایران است. در همین زمان نیاز بر اثر حادثه ای دچار مرگ مغزی می‌شود. موحد و همسرش باید تصمیمی بزرگ در زندگی‌شان بگیرند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شور زندگی