باز هم سیب داری؟ (1394)

90 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1394/07/14
کارگردان: بایرام فضلی

قومی خون‌خوار و قدرت‌طلب به نام«داس‌داران» به روستاهای دور و نزدیک یورش می‌بردند و تا زمانی که مطیع بودند با آن ها کاری نداشتند. مردی ایلیاتی(ذبیح افشار) از خانه توسط مادرش رانده می شود تا برای خود کار و همسری برگزیند. او در عبور از روستاها دل‌بسته ی دختری می‌شود و او را به همسری می‌گیرد. اما داس‌داران در همه‌جا هستند و مانع آسایش آن‌ها می‌شوند. در این گیرو دار، مرد دست به کار شگفت انگیزی می‌زند و مردم را به شورش علیه داس‌داران برمی انگیزد.

قومی خون‌خوار و قدرت‌طلب به نام«داس‌داران» به روستاهای دور و نزدیک یورش می‌بردند و تا زمانی که مطیع بودند با آن ها کاری نداشتند. مردی ایلیاتی(ذبیح افشار) از خانه توسط مادرش رانده می شود تا برای خود کار و همسری برگزیند. او در عبور از روستاها دل‌بسته ی دختری می‌شود و او را به همسری می‌گیرد. اما داس‌داران در همه‌جا هستند و مانع آسایش آن‌ها می‌شوند. در این گیرو دار، مرد دست به کار شگفت انگیزی می‌زند و مردم را به شورش علیه داس‌داران برمی انگیزد.

جوایز فیلم سینمایی باز هم سیب داری؟
جوایز فیلم سینمایی باز هم سیب داری؟
جوایز فیلم سینمایی باز هم سیب داری؟
فیلم سینمایی باز هم سیب داری؟ در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم باز هم سیب داری؟

گیشه
میزان فروش:

125,210,000 تومان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

قومی خون‌خوار و قدرت‌طلب به نام«داس‌داران» به روستاهای دور و نزدیک یورش می‌بردند و تا زمانی که مطیع بودند با آن ها کاری نداشتند. مردی ایلیاتی(ذبیح افشار) از خانه توسط مادرش رانده می شود تا برای خود کار و همسری برگزیند. او در عبور از روستاها دل‌بسته ی دختری می‌شود و او را به همسری می‌گیرد. اما داس‌داران در همه‌جا هستند و مانع آسایش آن‌ها می‌شوند. در این گیرو دار، مرد دست به کار شگفت انگیزی می‌زند و مردم را به شورش علیه داس‌داران برمی انگیزد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی باز هم سیب داری؟

اخبار مرتبط فیلم سینمایی باز هم سیب داری؟

آخرین مشارکت های کاربران