مینا و غنچه (1376)

81 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1376/04/18
کارگردان: محمد حسین‌پور

خانواده کمالی به دختر کوچکشان «مینا» وانمود کرده اند که به زودی خواهر کوچولویی خواهد داشت که هم‌بازی او خواهد بود اما بچه‌ دوم به جای دختر پسر می‌شود. مینا که انتظار خواهرش «غنچه» را داشته بنای ناسازگاری می گذارد. در همین زمان خاله مینا که به زودی قرار است ازدواج کند برای حل مساله و صحبت با مینا خواهر و برادر کوچک را با خود به پارک می‌برد اما ناگهان هردو کودک گم می‌شوند. داستان شکل تازه ای به خود می گیرد.

خانواده کمالی به دختر کوچکشان «مینا» وانمود کرده اند که به زودی خواهر کوچولویی خواهد داشت که هم‌بازی او خواهد بود اما بچه‌ دوم به جای دختر پسر می‌شود. مینا که انتظار خواهرش «غنچه» را داشته بنای ناسازگاری می گذارد. در همین زمان خاله مینا که به زودی قرار است ازدواج کند برای حل مساله و صحبت با مینا خواهر و برادر کوچک را با خود به پارک می‌برد اما ناگهان هردو کودک گم می‌شوند. داستان شکل تازه ای به خود می گیرد.

سایر اطلاعات فیلم مینا و غنچه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

81 دقیقه

داستان

خانواده کمالی به دختر کوچکشان «مینا» وانمود کرده اند که به زودی خواهر کوچولویی خواهد داشت که هم‌بازی او خواهد بود اما بچه‌ دوم به جای دختر پسر می‌شود. مینا که انتظار خواهرش «غنچه» را داشته بنای ناسازگاری می گذارد. در همین زمان خاله مینا که به زودی قرار است ازدواج کند برای حل مساله و صحبت با مینا خواهر و برادر کوچک را با خود به پارک می‌برد اما ناگهان هردو کودک گم می‌شوند. داستان شکل تازه ای به خود می گیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مینا و غنچه