معجزه خنده (1376)

99 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1376/05/08
کارگردان: یدالله صمدی
سوپر استارها: مهدی هاشمی

نظریه‌ درمانی «دکتر اشکوری»(مهدی هاشمی) در آسایشگاه روانی برای درمان بیماران استفاده از خنده و شادی و تفریح و آشتی با طبیعت است. در چنین وضعی او تلاش می کند که دو بیمار خود«نرگس»(فقیهه سلطانی) که شوهرش او را ترک کرده و «سیروس»(کیهان ملکی) که همسر و فرزندش را در تصادف از دست داده است را با یکدیگر مرتبط سازد . اما رییس بیمارستان«دکتر قناعت»(محمد ابهری) با این اقدامات مخالف است. داستان در کشاکش میان این دو نظر ادامه پیدا می‌کند.

نظریه‌ درمانی «دکتر اشکوری»(مهدی هاشمی) در آسایشگاه روانی برای درمان بیماران استفاده از خنده و شادی و تفریح و آشتی با طبیعت است. در چنین وضعی او تلاش می کند که دو بیمار خود«نرگس»(فقیهه سلطانی) که شوهرش او را ترک کرده و «سیروس»(کیهان ملکی) که همسر و فرزندش را در تصادف از دست داده است را با یکدیگر مرتبط سازد . اما رییس بیمارستان«دکتر قناعت»(محمد ابهری) با این اقدامات مخالف است. داستان در کشاکش میان این دو نظر ادامه پیدا می‌کند.

جوایز معجزه خنده
جوایز معجزه خنده
جوایز معجزه خنده
معجزه خنده در جشنواره های مختلف 9 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم معجزه خنده

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

99 دقیقه

داستان

نظریه‌ درمانی «دکتر اشکوری»(مهدی هاشمی) در آسایشگاه روانی برای درمان بیماران استفاده از خنده و شادی و تفریح و آشتی با طبیعت است. در چنین وضعی او تلاش می کند که دو بیمار خود«نرگس»(فقیهه سلطانی) که شوهرش او را ترک کرده و «سیروس»(کیهان ملکی) که همسر و فرزندش را در تصادف از دست داده است را با یکدیگر مرتبط سازد . اما رییس بیمارستان«دکتر قناعت»(محمد ابهری) با این اقدامات مخالف است. داستان در کشاکش میان این دو نظر ادامه پیدا می‌کند.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل معجزه خنده