تاریخ اکران: 1381/10/25
کارگردان: حمیدرضا محسنی

حمید (امین حیایی) که برای رسیدن به آرزوهایش دست به کارهای زیادی زده، این‌بار به خوانندگی رو می‌‌آورد ولی باز هم شکست می‌خورد. او که در وضعیت مالی اسف‌باری به سر می‌برد، روانه‌ی زندان می‌شود و به ناچار همسرش را طلاق می دهد. تا اینکه پس از آزادی از زندان برای فروش زمینی که به او به ارث رسیده، راهی شمال می‌شود. او در راه با افراد و ماجراهای زیادی روبرو می‌شود و دست به اقداماتی هراس‌انگیز می‌زند.

حمید (امین حیایی) که برای رسیدن به آرزوهایش دست به کارهای زیادی زده، این‌بار به خوانندگی رو می‌‌آورد ولی باز هم شکست می‌خورد. او که در وضعیت مالی اسف‌باری به سر می‌برد، روانه‌ی زندان می‌شود و به ناچار همسرش را طلاق می دهد. تا اینکه پس از آزادی از زندان برای فروش زمینی که به او به ارث رسیده، راهی شمال می‌شود. او در راه با افراد و ماجراهای زیادی روبرو می‌شود و دست به اقداماتی هراس‌انگیز می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم بوی بهشت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

86 دقیقه

داستان

حمید (امین حیایی) که برای رسیدن به آرزوهایش دست به کارهای زیادی زده، این‌بار به خوانندگی رو می‌‌آورد ولی باز هم شکست می‌خورد. او که در وضعیت مالی اسف‌باری به سر می‌برد، روانه‌ی زندان می‌شود و به ناچار همسرش را طلاق می دهد. تا اینکه پس از آزادی از زندان برای فروش زمینی که به او به ارث رسیده، راهی شمال می‌شود. او در راه با افراد و ماجراهای زیادی روبرو می‌شود و دست به اقداماتی هراس‌انگیز می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بوی بهشت