عقرب (1376)

92 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1376/04/18
سوپر استارها: جمشید هاشم‌پور

گروهی قاچاقچی قصد دارند در جنوب افغانستان با هم‌کاری چند کشور خارجی دولتی تازه ایجاد کنند. یک مامور نیروی انتظامی به نام «حسین»(جمشید هاشم‌پور) به عنوان عامل نفوذی با گروهی از قاچاقچی‌ها وارد معامله می شود . او برای این کار از یک قاچاقچی سابقه‌دار به نام «رحیم»(حسن رضایی) کمک می گیرد اما همکاری این‌دو با هم سبب مشکلاتی برای هردویشان می شود و جان حسین را به خطر می اندازد.

گروهی قاچاقچی قصد دارند در جنوب افغانستان با هم‌کاری چند کشور خارجی دولتی تازه ایجاد کنند. یک مامور نیروی انتظامی به نام «حسین»(جمشید هاشم‌پور) به عنوان عامل نفوذی با گروهی از قاچاقچی‌ها وارد معامله می شود . او برای این کار از یک قاچاقچی سابقه‌دار به نام «رحیم»(حسن رضایی) کمک می گیرد اما همکاری این‌دو با هم سبب مشکلاتی برای هردویشان می شود و جان حسین را به خطر می اندازد.

جوایز عقرب
جوایز عقرب
جوایز عقرب
عقرب در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم عقرب

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

92 دقیقه

داستان

گروهی قاچاقچی قصد دارند در جنوب افغانستان با هم‌کاری چند کشور خارجی دولتی تازه ایجاد کنند. یک مامور نیروی انتظامی به نام «حسین»(جمشید هاشم‌پور) به عنوان عامل نفوذی با گروهی از قاچاقچی‌ها وارد معامله می شود . او برای این کار از یک قاچاقچی سابقه‌دار به نام «رحیم»(حسن رضایی) کمک می گیرد اما همکاری این‌دو با هم سبب مشکلاتی برای هردویشان می شود و جان حسین را به خطر می اندازد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عقرب