خنده‌ های آتوسا (1395)

85 دقیقه
تاریخ اکران: 1395/02/08

داستان درباره مرجان (باران کوثری) مسافر قطاری به سمت استانبول است. او دارد فرار میکند و دراین قطار موسی, آتوسا, استوارت, دکتر طاهری و دیگران با مرجان هم مسیر هستند, هرکس به دلیلی در این قطار با مرجان هم سفر است اما با کشته شدن ناگهانی مرجان در قطار اتفاقاتی شروع می شود.

داستان درباره مرجان (باران کوثری) مسافر قطاری به سمت استانبول است. او دارد فرار میکند و دراین قطار موسی, آتوسا, استوارت, دکتر طاهری و دیگران با مرجان هم مسیر هستند, هرکس به دلیلی در این قطار با مرجان هم سفر است اما با کشته شدن ناگهانی مرجان در قطار اتفاقاتی شروع می شود.

سایر اطلاعات فیلم خنده‌ های آتوسا

حاشیه ها
  • در ابتدا قرار بود نام فیلم‌‌«واگن ۷، کوپه ۵» باشد که در نهایت به خنده‌های آتوسا تغییر نام داد.

  • این فیلم از آن جهت که تنها در چهار روز ساخته شده است سروصدای زیادی به پا کرد؛ تاجایی‌ که تهیه کننده ی فیلم از ثبت فیلم در گینس خبر داد.

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

85 دقیقه

رنگ:

رنگی

داستان

داستان درباره مرجان (باران کوثری) مسافر قطاری به سمت استانبول است. او دارد فرار میکند و دراین قطار موسی, آتوسا, استوارت, دکتر طاهری و دیگران با مرجان هم مسیر هستند, هرکس به دلیلی در این قطار با مرجان هم سفر است اما با کشته شدن ناگهانی مرجان در قطار اتفاقاتی شروع می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل خنده‌ های آتوسا

آخرین مشارکت های کاربران