مردی شبیه باران (1376)

100 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1376/05/29
کارگردان: سعید سهیلی
سوپر استارها: ابوالفضل پورعرب

یکی از فرمانده های برون مرزی سپاه «منصور قاسمی»(ابوالفضل پورعرب) در عملیاتی توسط بعثی ها اسیر می شود. عراقی ها که درصدد پیدا کردن فرمانده هستند جاسوسی را برای شناسایی به میان اسرا می فرستند. در حین مکالمه ی بین منصور و همسرش، هویت او فاش می شود و مجبور به کشتن جاسوس می شود. شرایط برای اسرا وخیم تر می شود و آب اردوگاه قطع می شود. در همین حین همسر منصور«زینت»(فاطمه صامتی) که او نیز به اسارت دشمن درآمده بود برای شناسایی منصور به میان اسرا آورده می شود. بعثی ها تهدید می کنند اگر کسانی که فرمانده را می شناسند او را معرفی نکنند مقابل چشمان اسرای ایرانی از زن هتک حرمت می کنند.

یکی از فرمانده های برون مرزی سپاه «منصور قاسمی»(ابوالفضل پورعرب) در عملیاتی توسط بعثی ها اسیر می شود. عراقی ها که درصدد پیدا کردن فرمانده هستند جاسوسی را برای شناسایی به میان اسرا می فرستند. در حین مکالمه ی بین منصور و همسرش، هویت او فاش می شود و مجبور به کشتن جاسوس می شود. شرایط برای اسرا وخیم تر می شود و آب اردوگاه قطع می شود. در همین حین همسر منصور«زینت»(فاطمه صامتی) که او نیز به اسارت دشمن درآمده بود برای شناسایی منصور به میان اسرا آورده می شود. بعثی ها تهدید می کنند اگر کسانی که فرمانده را می شناسند او را معرفی نکنند مقابل چشمان اسرای ایرانی از زن هتک حرمت می کنند.

جوایز مردی شبیه باران
جوایز مردی شبیه باران
جوایز مردی شبیه باران
مردی شبیه باران در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 3 بار برنده اطلاعات بیشتر

وارث شک و تردید

مردی شبیه باران شاعرانه ترین فیلم سهیلی است. هرچند میزانسن های تئاتری نشان می دهد ،کارگردان سابقه ای نمایشی دارد اما نمی گذارد خسته شوی و کار را با اشتیاق دنبال می کنی. سرنوشت منصور برایت مهم است. هرچند فکر اینکه شاید او جاسوس باشد یک نکته ی تعلیقی قصه است اما بیشتر چگونگی اتفاق برای تماشاگر مهم می نماید و شاید کمتر تماشاگری به او شک می کند. تماشاگر همراهش می شود تا آنچه در باطن فرمانده مخفی است را کشف کند. این مهمترین نکته را سعید سهیلی از نمایشنامه نویسی به ارث برده است. مردی از جنس بلور هم این ویژگی شک و تردید را با خود دارد . این دو فیلم به ذات خود نویسنده نزدیکتر است. اینگونه نوشتن و آماده کردن تماشاگر برای رویارویی با چگونه گی واقع شدن ماجرا ، اگر تصویر قصه اش را بازگو می کرد نه گفت و گو ی زیاد ، می توانست سهیلی را به نویسنده ای خوب تبدیل کند. فیلم های بعدی او نشان می دهد که کارگردانی را کامل تر از نویسندگی تجربه کرده است و شاید هنوز هم بتوان گفت در نوشتن به مراتب دو کار اولش ( با وجود فضا ها و دیالوگ های نمایشی ) در مقایسه با فیلم های بعدی او، قابل قبول تر هستند.

سایر اطلاعات فیلم مردی شبیه باران

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

یکی از فرمانده های برون مرزی سپاه «منصور قاسمی»(ابوالفضل پورعرب) در عملیاتی توسط بعثی ها اسیر می شود. عراقی ها که درصدد پیدا کردن فرمانده هستند جاسوسی را برای شناسایی به میان اسرا می فرستند. در حین مکالمه ی بین منصور و همسرش، هویت او فاش می شود و مجبور به کشتن جاسوس می شود. شرایط برای اسرا وخیم تر می شود و آب اردوگاه قطع می شود. در همین حین همسر منصور«زینت»(فاطمه صامتی) که او نیز به اسارت دشمن درآمده بود برای شناسایی منصور به میان اسرا آورده می شود. بعثی ها تهدید می کنند اگر کسانی که فرمانده را می شناسند او را معرفی نکنند مقابل چشمان اسرای ایرانی از زن هتک حرمت می کنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مردی شبیه باران

آخرین مشارکت های کاربران