تاریخ اکران: 1377/03/16
کارگردان: علی غفاری

قبل از انقلاب یک گروه قاچاقچی دستگیر و محموله‌شان توسط تیمسار عضدی (جلال پیشوائیان) و سه نفر دیگر ضبط می‌شود. تیمسار عضدی و همراهانش تصمیم می‌گیرند که محموله را در زمین پرت‌افتاده‌ای دفن کنند و نقشه‌ی آن را به چهار قطعه تقسیم کنند. تصمیم بر آن می‌شود که هر تکه از نقشه نزد یکی از آنان نگهداری شود تا هیچ کس نتواند به تنهایی محموله را تصاحب کند. پس از چند سال تیمسار عضدی که در جریان انقلاب از کشور خارج شده، به همراه یک قاچاقچی اسلحه به ایران بر‌می‌گردد. او که قصد دارد محموله مواد مخدر را به چنگ آورد، دست به عمل می‌زند.

قبل از انقلاب یک گروه قاچاقچی دستگیر و محموله‌شان توسط تیمسار عضدی (جلال پیشوائیان) و سه نفر دیگر ضبط می‌شود. تیمسار عضدی و همراهانش تصمیم می‌گیرند که محموله را در زمین پرت‌افتاده‌ای دفن کنند و نقشه‌ی آن را به چهار قطعه تقسیم کنند. تصمیم بر آن می‌شود که هر تکه از نقشه نزد یکی از آنان نگهداری شود تا هیچ کس نتواند به تنهایی محموله را تصاحب کند. پس از چند سال تیمسار عضدی که در جریان انقلاب از کشور خارج شده، به همراه یک قاچاقچی اسلحه به ایران بر‌می‌گردد. او که قصد دارد محموله مواد مخدر را به چنگ آورد، دست به عمل می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم شاهرگ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

91 دقیقه

داستان

قبل از انقلاب یک گروه قاچاقچی دستگیر و محموله‌شان توسط تیمسار عضدی (جلال پیشوائیان) و سه نفر دیگر ضبط می‌شود. تیمسار عضدی و همراهانش تصمیم می‌گیرند که محموله را در زمین پرت‌افتاده‌ای دفن کنند و نقشه‌ی آن را به چهار قطعه تقسیم کنند. تصمیم بر آن می‌شود که هر تکه از نقشه نزد یکی از آنان نگهداری شود تا هیچ کس نتواند به تنهایی محموله را تصاحب کند. پس از چند سال تیمسار عضدی که در جریان انقلاب از کشور خارج شده، به همراه یک قاچاقچی اسلحه به ایران بر‌می‌گردد. او که قصد دارد محموله مواد مخدر را به چنگ آورد، دست به عمل می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شاهرگ