تنگنا (1375)

101 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1375/09/21
کارگردان: علی درخشی

یک نوجوان با اصرار فراوان از مادرش اجازه می‌گیرد که برای تامین هزینه‌های خانواده کار کند.او هرروز بعد از مدرسه به مغازه ی فروش لوازم خانگی می‌رود و در آن‌جا شاگردی می‌کند.تا این‌که به خاطرمشکل‌پسندی یک مشتری، تلویزیونی به زمین می‌افتد و می‌شکند.

یک نوجوان با اصرار فراوان از مادرش اجازه می‌گیرد که برای تامین هزینه‌های خانواده کار کند.او هرروز بعد از مدرسه به مغازه ی فروش لوازم خانگی می‌رود و در آن‌جا شاگردی می‌کند.تا این‌که به خاطرمشکل‌پسندی یک مشتری، تلویزیونی به زمین می‌افتد و می‌شکند.

سایر اطلاعات فیلم تنگنا

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

101 دقیقه

داستان

یک نوجوان با اصرار فراوان از مادرش اجازه می‌گیرد که برای تامین هزینه‌های خانواده کار کند.او هرروز بعد از مدرسه به مغازه ی فروش لوازم خانگی می‌رود و در آن‌جا شاگردی می‌کند.تا این‌که به خاطرمشکل‌پسندی یک مشتری، تلویزیونی به زمین می‌افتد و می‌شکند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تنگنا