زشت و زیبا (1378)

103 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1378/12/04
کارگردان: احمدرضا معتمدی

در زمانی که عده ای راهزن قصد حمله به کاروانی را دارند مردی پولادپوش که فرمانده نگهبانان کاروان است از پشت سر به سمت «رییس یاغیان»(سعید پور صمیمی) حمله ور می شود.او با تهدید از یاغیان می خواهد که گنجینه ی طلا را از کاروان بدزدد و بعد از تقسیم نیمی از آن را خودش و نیمی دیگر را به کاروانسرایی نزد زنی(پانته آ بهرام) به امانت بگذارد. اما یاغی پس از سرقت بر عهد خود پایبند نمی ماند و به شهری فرار می کند و وارد معبدی می شود. با ورود او به معبد مسیر زندگی اش دستخوش اتفاقات گوناگونی می شود.

در زمانی که عده ای راهزن قصد حمله به کاروانی را دارند مردی پولادپوش که فرمانده نگهبانان کاروان است از پشت سر به سمت «رییس یاغیان»(سعید پور صمیمی) حمله ور می شود.او با تهدید از یاغیان می خواهد که گنجینه ی طلا را از کاروان بدزدد و بعد از تقسیم نیمی از آن را خودش و نیمی دیگر را به کاروانسرایی نزد زنی(پانته آ بهرام) به امانت بگذارد. اما یاغی پس از سرقت بر عهد خود پایبند نمی ماند و به شهری فرار می کند و وارد معبدی می شود. با ورود او به معبد مسیر زندگی اش دستخوش اتفاقات گوناگونی می شود.

جوایز زشت و زیبا
جوایز زشت و زیبا
جوایز زشت و زیبا
زشت و زیبا در جشنواره های مختلف 10 بار کاندید شده و 6 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم زشت و زیبا

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

103 دقیقه

داستان

در زمانی که عده ای راهزن قصد حمله به کاروانی را دارند مردی پولادپوش که فرمانده نگهبانان کاروان است از پشت سر به سمت «رییس یاغیان»(سعید پور صمیمی) حمله ور می شود.او با تهدید از یاغیان می خواهد که گنجینه ی طلا را از کاروان بدزدد و بعد از تقسیم نیمی از آن را خودش و نیمی دیگر را به کاروانسرایی نزد زنی(پانته آ بهرام) به امانت بگذارد. اما یاغی پس از سرقت بر عهد خود پایبند نمی ماند و به شهری فرار می کند و وارد معبدی می شود. با ورود او به معبد مسیر زندگی اش دستخوش اتفاقات گوناگونی می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل زشت و زیبا