یک وجب از آسمان (1388)

83 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1388/06/25
کارگردان: علی وزیریان
سوپر استارها: بهزاد فراهانی

«محسن»(سهند جاهد) یک نوجوان گل‌فروش است که زمانی‌که برای دعا به حیاط خانه‌شان رفته فرشته ای بر او ظاهر می شود و محسن از او یک وجب از آسمان را می خواهد. دایی محسن«نادر سلیمانی» آن تکه از آسمان را به فروش می‌گذارد. «مفاخری»(بهزاد فراهانی) مرد ثروتمندی است که با کمک یک دلال تکه آسمان را می خرد و با پیش‌فروش قطعه‌های کوچک‌تر به جذب سرمایه می‌پردازد. محسن بار دیگر با فرشته روبه رو می‌شود و تکه‌ی دیگری از آسمان را از او می‌خواهد. او درهای خانه‌شان را برای هرکسی که می‌خواهد در آسمان گردش کند باز می‌گذارد. در چنین حالی پسری معلول شفا می‌یابد و مردم برای دیدن آسمان محسن صف می بندند. مفاخری در پی راهی برای به دست آوردن آسمان اوست اما محسن که از قصد او آگاه می‌شود تصمیمی اساسی می گیرد.

«محسن»(سهند جاهد) یک نوجوان گل‌فروش است که زمانی‌که برای دعا به حیاط خانه‌شان رفته فرشته ای بر او ظاهر می شود و محسن از او یک وجب از آسمان را می خواهد. دایی محسن«نادر سلیمانی» آن تکه از آسمان را به فروش می‌گذارد. «مفاخری»(بهزاد فراهانی) مرد ثروتمندی است که با کمک یک دلال تکه آسمان را می خرد و با پیش‌فروش قطعه‌های کوچک‌تر به جذب سرمایه می‌پردازد. محسن بار دیگر با فرشته روبه رو می‌شود و تکه‌ی دیگری از آسمان را از او می‌خواهد. او درهای خانه‌شان را برای هرکسی که می‌خواهد در آسمان گردش کند باز می‌گذارد. در چنین حالی پسری معلول شفا می‌یابد و مردم برای دیدن آسمان محسن صف می بندند. مفاخری در پی راهی برای به دست آوردن آسمان اوست اما محسن که از قصد او آگاه می‌شود تصمیمی اساسی می گیرد.

سایر اطلاعات فیلم یک وجب از آسمان

حاشیه ها
  • این فیلم دومین ساخته‌ی «علی وزیریان» است.

  • این فیلم اقتباسی آزاد از کتابی با همین نام است.

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

83 دقیقه

داستان

«محسن»(سهند جاهد) یک نوجوان گل‌فروش است که زمانی‌که برای دعا به حیاط خانه‌شان رفته فرشته ای بر او ظاهر می شود و محسن از او یک وجب از آسمان را می خواهد. دایی محسن«نادر سلیمانی» آن تکه از آسمان را به فروش می‌گذارد. «مفاخری»(بهزاد فراهانی) مرد ثروتمندی است که با کمک یک دلال تکه آسمان را می خرد و با پیش‌فروش قطعه‌های کوچک‌تر به جذب سرمایه می‌پردازد. محسن بار دیگر با فرشته روبه رو می‌شود و تکه‌ی دیگری از آسمان را از او می‌خواهد. او درهای خانه‌شان را برای هرکسی که می‌خواهد در آسمان گردش کند باز می‌گذارد. در چنین حالی پسری معلول شفا می‌یابد و مردم برای دیدن آسمان محسن صف می بندند. مفاخری در پی راهی برای به دست آوردن آسمان اوست اما محسن که از قصد او آگاه می‌شود تصمیمی اساسی می گیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی یک وجب از آسمان

آخرین مشارکت های کاربران