مسیح (ع) (1386)

87 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1386/06/21
کارگردان: نادر طالب‌زاده

نادر طالب‌زاده: « با ساخت این فیلم خواهان آن هستم که پلی بین مسیحیت و اسلام برقرار کنم و درهای گفت و گو را بین پیروان ادیان مختلف باز کنم چرا که زمینه های مشترک فراوانی بین مسیحیت و اسلام وجود دارد.» این فیلم به کارگردانی نادر طالب‌زاده که بیشترین شهرت خود را مدیون ساخت مستنداتی درباره‌ی جنگ ایران و عراق است، داستان زندگی حضرت عیسی (احمد سلیمان‌نیا) را روایت می‌کند که همراه حواریون خود به تبلیغ دین مسیح می‌پردازد. او که شفا دهنده‌ی افراد بسیاری‌ست موجب وحشت کاهنان رومی قرار می‌گیرد . نشانی او با خیانت یهودا (مرتضی ضرابی) به رومیان اطلاع داده می‌شود و سرنوشت دیگری برای مسیح بر اساس دو روایت متفاوت رقم می‌خورد.

نادر طالب‌زاده: « با ساخت این فیلم خواهان آن هستم که پلی بین مسیحیت و اسلام برقرار کنم و درهای گفت و گو را بین پیروان ادیان مختلف باز کنم چرا که زمینه های مشترک فراوانی بین مسیحیت و اسلام وجود دارد.» این فیلم به کارگردانی نادر طالب‌زاده که بیشترین شهرت خود را مدیون ساخت مستنداتی درباره‌ی جنگ ایران و عراق است، داستان زندگی حضرت عیسی (احمد سلیمان‌نیا) را روایت می‌کند که همراه حواریون خود به تبلیغ دین مسیح می‌پردازد. او که شفا دهنده‌ی افراد بسیاری‌ست موجب وحشت کاهنان رومی قرار می‌گیرد . نشانی او با خیانت یهودا (مرتضی ضرابی) به رومیان اطلاع داده می‌شود و سرنوشت دیگری برای مسیح بر اساس دو روایت متفاوت رقم می‌خورد.

سایر اطلاعات فیلم مسیح (ع)

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

87 دقیقه

داستان

نادر طالب‌زاده: « با ساخت این فیلم خواهان آن هستم که پلی بین مسیحیت و اسلام برقرار کنم و درهای گفت و گو را بین پیروان ادیان مختلف باز کنم چرا که زمینه های مشترک فراوانی بین مسیحیت و اسلام وجود دارد.» این فیلم به کارگردانی نادر طالب‌زاده که بیشترین شهرت خود را مدیون ساخت مستنداتی درباره‌ی جنگ ایران و عراق است، داستان زندگی حضرت عیسی (احمد سلیمان‌نیا) را روایت می‌کند که همراه حواریون خود به تبلیغ دین مسیح می‌پردازد. او که شفا دهنده‌ی افراد بسیاری‌ست موجب وحشت کاهنان رومی قرار می‌گیرد . نشانی او با خیانت یهودا (مرتضی ضرابی) به رومیان اطلاع داده می‌شود و سرنوشت دیگری برای مسیح بر اساس دو روایت متفاوت رقم می‌خورد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مسیح (ع)