یکی بود یکی نبود (1379)

94 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1379/05/12

«ایرج»(ایرج طهماسب)، برنامه‌ساز تلویزیون برای نوشتن داستانی به همراه برادر همسرش عازم شمال می‌شود. اما قبل از رفتن نامه ای عجیب دریافت می کند که در آن بچه‌ای از او درخواست کمک کرده است. او بی اعتنا به نامه به سفر می رود. در راه بعد از گذراندن تونل با صحنه ای عجیب روبه رو می‌شوند و خود را مقابل کلبه ای می بیند. کلبه ای که در آن‌ببعی و گاو و مرغ و خروس زندگی می‌کنند. گاو که خود را پدرخوانده‌ی ببعی معرفی می‌کند از راز نامه آگاه است و اعلام می‌کند که نامه از طرف ببعی بوده و او بیمار است چون از خاله پیرزن دورافتاده است. همه تصمیم میگیرند که به ببعی کمک کنند اما کار دشواری است.

«ایرج»(ایرج طهماسب)، برنامه‌ساز تلویزیون برای نوشتن داستانی به همراه برادر همسرش عازم شمال می‌شود. اما قبل از رفتن نامه ای عجیب دریافت می کند که در آن بچه‌ای از او درخواست کمک کرده است. او بی اعتنا به نامه به سفر می رود. در راه بعد از گذراندن تونل با صحنه ای عجیب روبه رو می‌شوند و خود را مقابل کلبه ای می بیند. کلبه ای که در آن‌ببعی و گاو و مرغ و خروس زندگی می‌کنند. گاو که خود را پدرخوانده‌ی ببعی معرفی می‌کند از راز نامه آگاه است و اعلام می‌کند که نامه از طرف ببعی بوده و او بیمار است چون از خاله پیرزن دورافتاده است. همه تصمیم میگیرند که به ببعی کمک کنند اما کار دشواری است.

سایر اطلاعات فیلم یکی بود یکی نبود

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

94 دقیقه

داستان

«ایرج»(ایرج طهماسب)، برنامه‌ساز تلویزیون برای نوشتن داستانی به همراه برادر همسرش عازم شمال می‌شود. اما قبل از رفتن نامه ای عجیب دریافت می کند که در آن بچه‌ای از او درخواست کمک کرده است. او بی اعتنا به نامه به سفر می رود. در راه بعد از گذراندن تونل با صحنه ای عجیب روبه رو می‌شوند و خود را مقابل کلبه ای می بیند. کلبه ای که در آن‌ببعی و گاو و مرغ و خروس زندگی می‌کنند. گاو که خود را پدرخوانده‌ی ببعی معرفی می‌کند از راز نامه آگاه است و اعلام می‌کند که نامه از طرف ببعی بوده و او بیمار است چون از خاله پیرزن دورافتاده است. همه تصمیم میگیرند که به ببعی کمک کنند اما کار دشواری است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل یکی بود یکی نبود

آخرین مشارکت های کاربران