سال‌های بی‌قراری (1375)

80 دقیقه
تاریخ اکران: 1375/01/01
کارگردان: مسعود نوابی

با قبول شدن«اعظم»(آتنه فقیه نصیری) در دانشگاه در رشته پزشکی، نامزدش«جهان»(بیژن امکانیان) برای کار به ژاپن می‌رود. پنج سال بعد جهان باز می گردد و اعظم نیز در بیمارستانی مشغول کارکردن است. اعظم از جهان می خواهد که در کارخانه‌ای مشغول به کار شود اما جهان به دنبال راه های ساده تری برای پول درآوردن است و همین باعث می‌شود که جهان قدم در یک راه پرخطر بگذارد.

با قبول شدن«اعظم»(آتنه فقیه نصیری) در دانشگاه در رشته پزشکی، نامزدش«جهان»(بیژن امکانیان) برای کار به ژاپن می‌رود. پنج سال بعد جهان باز می گردد و اعظم نیز در بیمارستانی مشغول کارکردن است. اعظم از جهان می خواهد که در کارخانه‌ای مشغول به کار شود اما جهان به دنبال راه های ساده تری برای پول درآوردن است و همین باعث می‌شود که جهان قدم در یک راه پرخطر بگذارد.

سایر اطلاعات فیلم سال‌های بی‌قراری

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

80 دقیقه

داستان

با قبول شدن«اعظم»(آتنه فقیه نصیری) در دانشگاه در رشته پزشکی، نامزدش«جهان»(بیژن امکانیان) برای کار به ژاپن می‌رود. پنج سال بعد جهان باز می گردد و اعظم نیز در بیمارستانی مشغول کارکردن است. اعظم از جهان می خواهد که در کارخانه‌ای مشغول به کار شود اما جهان به دنبال راه های ساده تری برای پول درآوردن است و همین باعث می‌شود که جهان قدم در یک راه پرخطر بگذارد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سال‌های بی‌قراری

آخرین مشارکت های کاربران