دزد و نویسنده (1366)

95 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1366/02/02
کارگردان: کاظم معصومی

«رحمان» (خسرو شکیبایی) پس از آزادی از زندان به دنبال کار می‌گردد. او که تصمیم دارد، از این به بعد شرافتمندانه زندگی کند، به سراغ افراد مختلفی می‌رود، اما کسی او را نمی‌پذیرد. برای تامین خرج زندگی و دادن اجاره‌ی اتاق خود مجبور می‌شود که کیف یک مرد را بدزدد. اما در کیف به جز مقداری دست نوشته چیزی پیدا نمی‌کند. صاحب کیف «نویسنده ای» (علی نصیریان) است که از بیماری قلبی رنج می‌برد. نویسنده به دنبال نوشته‌هایش می‌آید و او را پیدا می‌کند، اما رحمان تمام دست نوشته‌ها را دور انداخته است. تلاش برای پیدا کردن آخرین نوشته‌های نویسنده، رحمان را به دردسر دیگری می‌اندازد.

«رحمان» (خسرو شکیبایی) پس از آزادی از زندان به دنبال کار می‌گردد. او که تصمیم دارد، از این به بعد شرافتمندانه زندگی کند، به سراغ افراد مختلفی می‌رود، اما کسی او را نمی‌پذیرد. برای تامین خرج زندگی و دادن اجاره‌ی اتاق خود مجبور می‌شود که کیف یک مرد را بدزدد. اما در کیف به جز مقداری دست نوشته چیزی پیدا نمی‌کند. صاحب کیف «نویسنده ای» (علی نصیریان) است که از بیماری قلبی رنج می‌برد. نویسنده به دنبال نوشته‌هایش می‌آید و او را پیدا می‌کند، اما رحمان تمام دست نوشته‌ها را دور انداخته است. تلاش برای پیدا کردن آخرین نوشته‌های نویسنده، رحمان را به دردسر دیگری می‌اندازد.

سایر اطلاعات فیلم دزد و نویسنده

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

95 دقیقه

داستان

«رحمان» (خسرو شکیبایی) پس از آزادی از زندان به دنبال کار می‌گردد. او که تصمیم دارد، از این به بعد شرافتمندانه زندگی کند، به سراغ افراد مختلفی می‌رود، اما کسی او را نمی‌پذیرد. برای تامین خرج زندگی و دادن اجاره‌ی اتاق خود مجبور می‌شود که کیف یک مرد را بدزدد. اما در کیف به جز مقداری دست نوشته چیزی پیدا نمی‌کند. صاحب کیف «نویسنده ای» (علی نصیریان) است که از بیماری قلبی رنج می‌برد. نویسنده به دنبال نوشته‌هایش می‌آید و او را پیدا می‌کند، اما رحمان تمام دست نوشته‌ها را دور انداخته است. تلاش برای پیدا کردن آخرین نوشته‌های نویسنده، رحمان را به دردسر دیگری می‌اندازد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دزد و نویسنده

آخرین مشارکت های کاربران