عروس فراری (1337)

101 دقیقه
تاریخ اکران: 1337/09/12
کارگردان: اسماعیل کوشان

«گلنار»(عصمت دلکش) زن خوش صدایی است که در شالیزارهای «ارباب محسن»(محسن مهدوی) کار می کند. «حبیب»(ناصر ملک مطیعی) و گلنار تصمیم دارند با یکدیگر ازدواج کنند اما مباشر ارباب مخالف وطلت آن دو است. حبیب برای کار به رامسر می رود. چند ماه بعد گلنار از دست مباشر فرار کرده و پیش حبیب می رود. همان موقع «دلکش»(عصمت دلکش) خواننده ی مشهور برای اجرای مراسم به رامسر می رود و در آن جا در موقعیتی جای گلنار و دلکش با یکدیگر عوض می شود. این جابه جایی اتفاقات هیجان انگیزی را برای هر دو زن رقم می زند.

«گلنار»(عصمت دلکش) زن خوش صدایی است که در شالیزارهای «ارباب محسن»(محسن مهدوی) کار می کند. «حبیب»(ناصر ملک مطیعی) و گلنار تصمیم دارند با یکدیگر ازدواج کنند اما مباشر ارباب مخالف وطلت آن دو است. حبیب برای کار به رامسر می رود. چند ماه بعد گلنار از دست مباشر فرار کرده و پیش حبیب می رود. همان موقع «دلکش»(عصمت دلکش) خواننده ی مشهور برای اجرای مراسم به رامسر می رود و در آن جا در موقعیتی جای گلنار و دلکش با یکدیگر عوض می شود. این جابه جایی اتفاقات هیجان انگیزی را برای هر دو زن رقم می زند.

سایر اطلاعات فیلم عروس فراری

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

101 دقیقه

داستان

«گلنار»(عصمت دلکش) زن خوش صدایی است که در شالیزارهای «ارباب محسن»(محسن مهدوی) کار می کند. «حبیب»(ناصر ملک مطیعی) و گلنار تصمیم دارند با یکدیگر ازدواج کنند اما مباشر ارباب مخالف وطلت آن دو است. حبیب برای کار به رامسر می رود. چند ماه بعد گلنار از دست مباشر فرار کرده و پیش حبیب می رود. همان موقع «دلکش»(عصمت دلکش) خواننده ی مشهور برای اجرای مراسم به رامسر می رود و در آن جا در موقعیتی جای گلنار و دلکش با یکدیگر عوض می شود. این جابه جایی اتفاقات هیجان انگیزی را برای هر دو زن رقم می زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عروس فراری