ستایش 2 (1392)

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1392/10/27
کارگردان: سعید سلطانی
سوپر استارها: داریوش ارجمند

بعد از گذشت 20 سال از فرار ستایش و فرزندانش که هر سه با هویتی جدید زندگی می کنند اما اتقاقاتی که برای خانواده او میافتد باعث رو در رویی دوباره او و فرزندانش با حشمت فردوس می شود.

بعد از گذشت 20 سال از فرار ستایش و فرزندانش که هر سه با هویتی جدید زندگی می کنند اما اتقاقاتی که برای خانواده او میافتد باعث رو در رویی دوباره او و فرزندانش با حشمت فردوس می شود.

جوایز سریال تلویزیونی ستایش 2
جوایز سریال تلویزیونی ستایش 2
جوایز سریال تلویزیونی ستایش 2
سریال تلویزیونی ستایش 2 در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم ستایش 2

اطلاعات تکمیلی
داستان

بعد از گذشت 20 سال از فرار ستایش و فرزندانش که هر سه با هویتی جدید زندگی می کنند اما اتقاقاتی که برای خانواده او میافتد باعث رو در رویی دوباره او و فرزندانش با حشمت فردوس می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سریال تلویزیونی ستایش 2

آخرین مشارکت های کاربران