آتش و خاکستر (1340)

117 دقیقه
تاریخ اکران: 1340/04/27
کارگردان: خسرو پرویزی
سوپر استارها: ویگن ، حمیده خیرآبادی

پروین (ویدا قهرمانی) که به تازگی شوهرش محمود (ویگن) را از دست داده، از آبادان به تهران نزد عمو (صمد صباحی) و زن عمویش (نادره) می‌آید. شبی در رستوران او با جوانی به نام سعید (ویگن) که شباهت زیادی به محمود دارد، آشنا می‌شود. روز بعد پروین، سعید را در حالی که تمام زندگیش را در قمار باخته و قصد خودکشی دارد، ملاقات می‌کند. پروین سعی می‌کند که به او کمک کند اما در آخرین لحظات اتفاقات به صورت دیگری رقم می‌خورد.

پروین (ویدا قهرمانی) که به تازگی شوهرش محمود (ویگن) را از دست داده، از آبادان به تهران نزد عمو (صمد صباحی) و زن عمویش (نادره) می‌آید. شبی در رستوران او با جوانی به نام سعید (ویگن) که شباهت زیادی به محمود دارد، آشنا می‌شود. روز بعد پروین، سعید را در حالی که تمام زندگیش را در قمار باخته و قصد خودکشی دارد، ملاقات می‌کند. پروین سعی می‌کند که به او کمک کند اما در آخرین لحظات اتفاقات به صورت دیگری رقم می‌خورد.

سایر اطلاعات فیلم آتش و خاکستر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

117 دقیقه

داستان

پروین (ویدا قهرمانی) که به تازگی شوهرش محمود (ویگن) را از دست داده، از آبادان به تهران نزد عمو (صمد صباحی) و زن عمویش (نادره) می‌آید. شبی در رستوران او با جوانی به نام سعید (ویگن) که شباهت زیادی به محمود دارد، آشنا می‌شود. روز بعد پروین، سعید را در حالی که تمام زندگیش را در قمار باخته و قصد خودکشی دارد، ملاقات می‌کند. پروین سعی می‌کند که به او کمک کند اما در آخرین لحظات اتفاقات به صورت دیگری رقم می‌خورد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آتش و خاکستر

آخرین مشارکت های کاربران