صد کیلو داماد (1340)

98 دقیقه
تاریخ اکران: 1340/12/10
کارگردان: عباس شباویز

سایر اطلاعات فیلم صد کیلو داماد

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

98 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل صد کیلو داماد

آخرین مشارکت های کاربران